Vision

Vision 

At drive en moderne serviceorienteret praksis med højt fagligt niveau.

 

Værdier

Faglighed
IMG_5385Vi vægter vores egen og personalets efteruddannelse højt, da det er afgørende for at behandlingsmetoder og patientforløb er up to date.
Klinikken er uddannelsespraksis for lægestuderende og for kolleger, som skal være praktiserende læger. Det kræver og medfører faglig udvikling af os alle. Uddannelseslægerne er pålagt altid at spørge en mere erfaren kollega til råds i tvivls-situationer, og vanskelige problemstillinger drøftes dagligt ved konference.

Effektivitet
IMG_5411Vi prøver ved din første henvendelse at få klarhed over dit problem og straks at få lagt en plan for dit forløb. Det kan f.eks. indebære blodprøver eller andre undersøgelser, som foretages i klinikken, henvisning til speciallæge, hospital eller anden behandler. Patienter med f.eks. sukkersyge og forhøjet blodtryk følger faste forløbsplaner i klinikken.

 

Engagement
IMG_5722Vi brænder for vores alsidige arbejde, hvor hver dag bringer nye og unikke udfordringer, fordi vi arbejder med mennesker. Vi interesserer os for vores patienters syn på eget helbred og forsøger at afstemme deres forventninger til plan og behandling med vores, der er baseret på en faglige vurdering.
Vi arbejder løbende på at styrke det kollegiale engagement gennem bl.a. daglig morgenkonference med henblik på at højne fagligheden og at give den  enkelte medarbejder oplevelsen af at udføre meningsfulde opgaver i et fællesskab.

Tryghed
IMG_5142Vi håber, du altid vil føle dig velkommen og mødt med respekt af alle ansatte – og dermed tryg i klinikken.
Vi beder om, at du udviser tilsvarende respekt over for vores personale, selv om du måtte være utilfreds med noget.
Skulle du have nogen form for kritik af dine oplevelser eller behandling i klinikken, beder vi dig rette den til Annette Lemche.

 

Indsatsområder

Generelle 

  • ”De akut syge”: Målrettet undersøgelse & behandling.
  • ”De unge”: Omsorg for gravide, småbørn & nybagte forældre mhp. en god start på et sundt liv.
  • ”De ældre”: Støtte til en værdig alderdom med et minimum af medicin.

Specielle i 2020

  • Opsøgende hjemmebesøg hos ældre
  • Kritisk gennemgang af medicinlister med mere end 5 præparater
  • Nedbringe forbrug af vanedannende medicin
  • Fokus på patientforløb hos personer med sukkersyge (DM2) og Kronisk lungelidelse (KOL)

 

Metoder

IMG_5431I klinikken arbejder vi ud fra retningslinjer fra Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinikken er tilmeldt de nationale projeketer (DAK-e) til sikring af kvaliteten i arbejdet med mennesker med kroniske lidelser. Data-registreringen er dog ikke aktiv aktuelt.
Samtalen er et vigtigt redskab, da mange af de problemstillinger vi møder, er af blandet medicinsk, psykologisk og social karakter.
I udvalgte situationer anvender vi akupunktur.
Vi arbejder ud fra Region Hovedstadens retningslinjer for hygiejne i lægepraksis.