Aktuelt

Velkommen til Havnestadens lægehus.

En lægepraksis på Islands Brygge v. lægerne Stine Hougaard Andersen, Natalie Fagerholt-Rønn og Annette Lemche.

Denne hjemmeside orienterer om læger, personale og praktiske forhold i Havnestadens lægehus. Aktuelle informationer finder du her på forsiden. Mere generel information ligger på de følgende sider.

Coronavirus – Klinikken begræser al aktivitet til akut beredskab

Åben konsultation kl 8-9 er lukket på ubestemt tid

Telefontiden er i Corona-perioden er udvidet til 8-9.15, 10-12.15 og 13-14.

Ved akutte luftvejssymptomer skal du ringe 32641856 i tidsrummet 8 - 16 derefter skal du ringe 1813

Flere patienter kan nu tilbydes test for Corona-infektion. Det er dog fortsat kun personer, som har luftvejssymptomer eller som er pårørende til corona-smittede/syge, som testes, samt personer i sundheds/plejesektoren.

Det er endnu ikke muligt at få taget test for antistoffer mod Corona.

Er du ansat i "kritisk" funktion er det din arbejdsgiver, der skal henvise dig til test og ikke din praktiserende læge.

Ring derfor fortsat ikke vedrørende Corona med mindre du har sygdomsfornemmelse og luftvejssymptomer - og har brug for hjælp - eller skal beskytte andre.

GENERELT

I klinikken kommer mange mennesker hver dag - nogle vil være corona-smittede. For at minimere risikoen for smitte af sårbare personer i klinikken ser vi fortsat kun patienter med absolut akut behov for lægehjælp - og efter aftale. - Du er dog velkommen til at bede om en telefon- eller videokonsultation. Vedr. videokonsultation se under Selvbetjening.

Børneundersøgelser: Undersøgelserne v. 5 uger, 5 måneder, 1 år og 5 år gennemføres normalt; bestil gerne tid.

Årskontrol ved kronisk sygdom: Gennemføres efter behov. Ring gerne og bestil blodprøver og evt. ekg på laboratoriet. Lægekonsultationen gennemføres ved behov i klinikken - eller pr telefon eller video.

Vi gennemfører generelt så mange konsultationer som muligt som telefon- eller videokonsultationer (via app'en Min læge eller facetime). Vores erfaringer med videokonsultationer er gode.

Søg information og generelle råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  www.sst.dk .Vi ved ikke bedre.

Vaccination mod pneumokoksygdom

Gratis vaccination med pneumokoksygdom tilbydes nu til personer i særlig risiko for alvorlig sygdom ved infektion. Det drejer sig om personer som er fyldt 65 og har en kronisk sygdom eller som er i behandling med medicin, som påvirker immunsystemet samt om yngre personer i særlig risiko på grund af anden alvorlig sygdom.

Bestil tid eller forhør dig hos sekretærerne.

Til efteråret vil også ældre uden særlig risiko få tilbudt vaccinationen.

Velkommen til Sygeplejerske Pernille Fogh

Pernille Fogh, som kommer fra en stilling på Rigshospitalet, starter hos os 1.6.2020 og erstatter Mette Vig, som stoppede 31.3.2020 efter 13 år i klinikken. Vi håber, at Pernille hurtig falder til og kommer ind i jobbets mange opgaver. Vi beder jer hjælpe hende på vej med jeres gode erfaringer og overbærenhed, når hun er i tvivl om noget.

Forår 2020 – Uddannelseslæger

Læge Kirstine Hauberg er startet hos os i uddannelsesstilling 1.12.2019 og vil være i klinikken over de kommende 4 år. Læge Signe Brinch starter i basis uddannelse i klinikken efter ansættelse på Amager Hospital 1.3. og skal være hos os i 6 måneder.
Det er vores håb, at du fortsat vil opleve at møde "din" læge, selv om lægegruppen vokser. Du kan altid bestille tid hos den læge, du ønsker, men ved de akutte morgenkonsultationer fordeler vi opgaverne efter de resurser, der er den pågældende dag.

Elektronisk receptfornyelse

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du ikke genbestiller recepter ved at skrive en e-mailkonsultation, men i stedet forbereder recepten i receptfornyelsesmodulet, tak.

Kighostevaccination til gravide

På baggrund af kighosteepidemi anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra starten af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse i uge 32. - Har du været til denne undersøgelse, kan du trods Corona bestille en tid til vaccination. Tilbuddet gælder til 31.12.2020.

Personfølsomme data

Vi behandler dine personfølsomme data med største diskretion.
For detaljer se under information.

Diskretionssedler

Bryder du dig ikke om at oplyse årsagen til din henvendelse til sekretæren i venteværelset, f.eks. om morgenen i åben konsultation, er du velkommen til at skrive en note til sekretæren eller blot sige, at du ønsker enten læge- eller sygeplejerskekonsultation.

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ