Aktuelt

Velkommen til Havnestadens lægehus.

En lægepraksis på Islands Brygge v. lægerne Stine Hougaard Andersen, Natalie Fagerholt-Rønn og Annette Lemche.

Denne hjemmeside orienterer om læger, personale og praktiske forhold i Havnestadens lægehus. Aktuelle informationer finder du her på forsiden. Mere generel information ligger på de følgende sider.

Velkommen til Sygeplejerske Pernille Fogh

Pernille Fogh, som kommer fra en stilling på Roskilde Sygehus, er startet hos os 1.6.2020 og erstatter Mette Vig, som stoppede 31.3.2020 efter 13 år i klinikken. Vi håber, at Pernille hurtig falder til og kommer ind i jobbets mange opgaver. Vi beder jer hjælpe hende på vej med jeres gode erfaringer og overbærenhed, når hun er i tvivl om noget.

Sommeren 2020

Åben konsultation kl. 8-9 er lukket

Har du akut behov for lægehjælp, skal du nu ringe mellem kl. 8 og 9 og bede om en akut-tid samme dag, som vi typisk vil kunne tilbyde mellem kl. 11 og 12 og 14.30 og 15.

For at minimere risikoen for smitte med Corona af sårbare personer i klinikken er du velkommen til at bede om en telefon- eller videokonsultation i stedet for fremmøde. I visse tilfælde vil vi foreslå dig det. Vedr. videokonsultation se under Selvbetjening.

Børneundersøgelser udføres igen normalt; bestil gerne tid.

Årskontrol ved kronisk lidelse som diabetes eller KOL mm. gennemføres igen normalt med sygeplejerske konsultation efterfulgt af lægekonsultation. Lægekonsultationen foretages i klinikken eller pr telefon eller video efter ønske.

Lægernes sommerferie

Stine Hougaard Andersen: Ugerne 27, 28 og 29.

Natalie Fagerholt-Rønn: 29, 30 og 31.

Annette Lemche: 33, 34 og 35.

Opdatering på Corona

Vi ser fortsat ikke personer i klinikken, som kunne være "Corona-smittede".  Vi beder dig derfor ringe til os og ikke møde op uden aftale - og slet ikke med akutte luftvejssymptomer.

Alle danskere kan nu selv via www.coronaprover.dk bestille tid til corona-test én gang uden kontakt med os/anden læge.  Har du siden behov for en ny test, skal du kontakte os.

Det er endnu ikke muligt at få taget test for antistoffer mod Corona.

Ring derfor ikke vedrørende Corona med mindre du har sygdomsfornemmelse og luftvejssymptomer - og har brug for hjælp - eller skal beskytte andre.

Søg information og generelle råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  www.sst.dk . Vi har ikke bedre råd.

Vaccination mod pneumokoksygdom

Gratis vaccination med pneumokok-sygdom tilbydes nu til alle, som er fyldt 65 uden og med kronisk sygdom og også yngre personer, som er i behandling med medicin, som påvirker immunsystemet eller er i særlig risiko for alvorlig pneumokok-sygdom på grund af anden alvorlig sygdom.

Bestil tid hos vores sygeplejerske.

Sommer 2020 – Uddannelseslæger

Læge Signe Brinch er i basisuddannelse i klinikken efter ansættelse på Amager Hospital og skal være hos os frem til 31.08.20. Læge Kirstine Hauberg er i klinikken 1 dag om måneden de kommende 2½ år - og derefter igen 6 måneder. Læge Ladan Mohammed er på orlov, men vender forhåbentlig tilbage derefter. Det er vores håb, at du fortsat vil opleve at møde "din" læge, selv om lægegruppen vokser. Du kan altid bestille tid hos den læge, du ønsker, men ved de akutte morgenkonsultationer fordeler vi opgaverne efter de resurser, der er den pågældende dag.

Elektronisk receptfornyelse

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du ikke genbestiller recepter ved at skrive en e-mailkonsultation, men i stedet forbereder recepten i receptfornyelsesmodulet, tak.

Kighostevaccination til gravide

På baggrund af kighosteepidemi anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra starten af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse i uge 32. - Har du været til denne undersøgelse, kan du trods Corona bestille en tid til vaccination. Tilbuddet gælder til 31.12.2020.

Personfølsomme data

Vi behandler dine personfølsomme data med største diskretion.
For detaljer se under information.

Diskretionssedler

Bryder du dig ikke om at oplyse årsagen til din henvendelse til sekretæren i venteværelset, f.eks. om morgenen i åben konsultation, er du velkommen til at skrive en note til sekretæren eller blot sige, at du ønsker enten læge- eller sygeplejerskekonsultation.

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ