Aktuelt

Velkommen til Havnestadens lægehus.

En lægepraksis på Islands Brygge v. lægerne Stine Hougaard Andersen, Natalie Fagerholt-Rønn og Annette Lemche.

Denne hjemmeside orienterer om læger, personale og praktiske forhold i Havnestadens lægehus. Aktuelle informationer finder du her på forsiden. Mere generel information ligger på de følgende sider.

Opdatering på Corona 28-10- 2020

Vi har indført brug af mundbind ved alle konsultationer - og beder om, at du altid bærer mundbind i venteværelset og i konsultationslokalet.

Vi beder dig altid ringe til os og ikke møde op uden aftale.

Vi gennemfører nu stort set alle konsultationer som video- eller telefonkonsultation, som aftales med sekretærerne. Er der behov for undersøgelse rent fysisk, aftales det direkte med lægen.

For at minimere spredning af covid-19 i klinikken begrænser vi nu alle konsultationer til maks. 10 minutter ved fysisk fremmøde.
Ved børneundersøgelser vaccineres børnene som anbefalet, og samtaler tages efterfølgende efter behov som video- eller telefonkonsultation efter ønske. Babyer måles og vejes, mens forældre meget gerne må oplyse os vægt og højde på børn fra 1 år.
Prøver før årskontroller ved kronisk sygdom foretages af sygeplejersken. - Lægekonsultationen foregår som video- eller telefonkonsultation efter ønske. Lægen og du vurderer sammen, om der er behov for undersøgelse i klinikken.
Ved graviditetsundersøgelser måles blodtryk, urinen undersøges, maven måles og konsultationen følges evt. op af en video- eller telefonkonsultation med jordemoderen.

Alle danskere uden sygdom kan selv via www.coronaprover.dk bestille tid til corona-test uden kontakt med læge. Det gælder også dine børn over 2 år, som dog skal bookes via moders nem-id. Prøver på bærn under 2 år bestilles via lægehuset.
Det er endnu ikke muligt at få taget test for antistoffer mod Corona.

Føler du dig alvorligt syg, bestilles henvisning til corona-test telefonisk hos os.

Søg information og generelle råd på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:  www.sst.dk . Vi har ikke bedre råd.

Tidsbestilling – og pårørende v. konsultationer

Åben konsultation kl. 8-9 er lukket

Har du akut behov for lægehjælp, skal du nu ringe mellem kl. 8 og 9 og bede om en akut-tid samme dag, som vi typisk vil kunne tilbyde mellem kl. 11 og 12 og 14.30 og 15.

For at minimere risikoen for smitte med Corona af sårbare personer i klinikken er du velkommen til at bede om en telefon- eller videokonsultation i stedet for fremmøde. I visse tilfælde vil vi foreslå dig det. Vedr. videokonsultation se under Selvbetjening.

Årskontrol ved kronisk lidelse som diabetes eller KOL mm. gennemføres igen normalt med sygeplejerske konsultation efterfulgt af lægekonsultation. Lægekonsultationen foretages i klinikken eller pr telefon eller video efter ønske.

Af hensyn til andre patienter og de ansatte i klinikken, er det ikke muligt at have pårørende med til konsultationen.

Ved børneundersøgelse og vaccination kan barnet ledsages af 1 voksen. Dette gælder også i venteværelset. Søskende kan således heller ikke komme med i klinikken.

Tak for forståelsen.

Vacciner mod influenza og lungebetændelse kan ikke skaffes

På grund af ekstraordinær stor interesse for vaccination mod influenza og lungebetændelse (pneumokokker) er vores ration af vacciner opbrugt før forventet.  Vi kan ikke skaffe vacciner før end i 2021.

Vi må desværre aflyse planlagte vaccinationer fra 19/10 2020.

Nogle private vaccinationssteder som apoteker og forretninger kan stadig tilbyde vaccination for personer med kronisk sygdom.

September 2020 – Uddannelseslæger

Velkommen til Emilie Koldborg Jensen, som er nyuddannet læge og skal være hos os frem til 1.3.2021. Det er vores håb, at du fortsat vil opleve at møde "din" læge, selv om lægegruppen vokser. Du kan altid bestille tid hos den læge, du ønsker, men ved de akutte konsultationer fordeler vi opgaverne efter de resurser, der er den pågældende dag.

Kighostevaccination til gravide

På baggrund af kighosteepidemi anbefaler Sundhedsstyrelsen, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra starten af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse i uge 32. - Har du været til denne undersøgelse, kan du trods Corona bestille en tid til vaccination. Tilbuddet gælder til 31.12.2020.

Elektronisk receptfornyelse

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du ikke genbestiller recepter ved at skrive en e-mailkonsultation, men i stedet forbereder recepten i receptfornyelsesmodulet, tak.

Personfølsomme data

Vi behandler dine personfølsomme data med største diskretion.
For detaljer se under information.

Diskretionssedler

Bryder du dig ikke om at oplyse årsagen til din henvendelse til sekretæren i venteværelset, f.eks. om morgenen i åben konsultation, er du velkommen til at skrive en note til sekretæren eller blot sige, at du ønsker enten læge- eller sygeplejerskekonsultation.

Bestil-tid-ikonBESTIL TID

Hvem-ervi-ikonHVEM ER VI

Find_vejFIND VEJ